Kukurydza jest coraz popularniejszą rośliną uprawną w naszym kraju. Jednak aby plony były wysokie należy odpowiednio zadbać o nasze uprawy.

Zagrożeniem dla upraw mogą być różnego rodzaju chwasty. Zwalczanie chwastów jest jedną z ważnych praktyk w uprawie kukurydzy. Dobrze zaplanowany program zwalczania chwastów w kukurydzy powinien obejmować wiele strategii, w tym techniki zapobiegawcze, takie jak monitorowanie, kontrola kultur, kontrola mechaniczna lub fizyczna oraz sposoby kontroli chemicznej.

Techniki zapobiegawcze można rozpocząć od wysiewu nasion roślin uprawnych wolnych od chwastów lub wybrania alternatywnego pola wysiewu. Chwasty w uprawach można zwalczać przez koszenie, dlatego też warto zostawić odpowiednią odległość pomiędzy zasadzeniami, wówczas można będzie zastosować koszenie maszynami.

Jednak stosowanie herbicydów jest nadal głównym, najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem zwalczania chwastów w kukurydzy, ale ich stosowanie powinno opierać się na rozsądnej decyzji zarządzania i zmian herbicydów w zależności od etapy rozwoju chwastów.

Inne rodzaje środków ochrony roślin będą stosowane na glebę w celu hamowania kiełkowania. Trzeba bowiem dać roślinie czas na wzrost w odpowiednich warunkach, chodzi o to aby roślina uprawna jak kukurydza miała odpowiednią ilość słońca i wody. Herbicydy działają selektywnie, oznacza to że nie działają negatywnie na rośliny uprawne. Jednak w czasie oprysków należy zwrócić uwagę na siłę wiatru, aby środki ochrony roślin nie zostały rozwiane na inne uprawy którym mogły by zaszkodzić. Oczywiście należy sprawdzić jak przygotować odpowiednią mieszankę, herbicydy najczęściej rozpuszcza się w wodzie we właściwych proporcjach, dzięki temu uzyskamy optymalną mieszankę. Wówczas można skutecznie usuwać środek chwastobójczy do rzepaku jak również inne rośliny uprawne nie mogą ucierpieć w wyniku działania tego rodzaju środków. Dlatego też są one przygotowane w taki sposób aby działać na określoną grupę roślin. Najczęściej są to trawy i rośliny dwuliścienne.