W niektórych sprawach rozwodowych zasądzane są również alimenty dla dzieci, aby pomóc małżonkowi, który zarabiał mniej w czasie trwania małżeństwa lub który w inny sposób mógł opuścić małżeństwo w niekorzystnej sytuacji, w uzyskaniu środków od współmałżonka o wyższych dochodach.

Może to pomóc zrównoważyć stabilność finansową obojga małżonków i uchronić małżonka o niższych dochodach przed ubóstwem i zależnością od pomocy publicznej. Po wydaniu nakazu małżonek musi podporządkować się lub ponieść potencjalne konsekwencje prawne. Nawet jeśli dojdzie do znaczącego czynu małżonka, który wpływa na jego zdolność do płacenia alimentów, zobowiązanie pozostaje w mocy do czasu wygaśnięcia terminu płatności alimentów lub zmiany nakazu przez sąd. Matka może przedstawić dokumentację dotyczącą tego, kiedy otrzymano płatności, a kiedy nie, na przykład okazując wykazy z banku lub potwierdzenia przelewów.

Jeżeli sędzia stwierdzi nieprawidłowości, może nakazać byłemu mężowi zapłacenie określonej kwoty alimentów tego samego dnia lub w określonych ramach czasowych, aby uniknąć kary więzienia lub grzywny.

Po wydaniu nakazu alimentacyjnego w niektórych sytuacjach może dojść do automatycznego potrącania środków z wypłaty byłego małżonka. Jeżeli nakaz potrącenia dochodu nie został dołączony do pierwotnego nakazu alimentacyjnego, małżonek może zwrócić się do sądu o włączenie takiego nakazu do sprawy o unikanie płacenia alimentów. Sprawa może również trafić do komornika i ten ściąga należności co miesiąc z wypłaty osoby, która ma zasądzone płacenie alimentów na dzieci. Poproś prawnika rodzinnego o pomoc w wyegzekwowaniu alimentów, jeśli ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia, adwokat alimenty Warszawa z pewnością znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Po wydaniu orzeczenia do pracodawcy byłego męża wpływa orzeczenie o nakaz zajęcia majątku, nakazując mu wstrzymanie określonej kwoty pieniędzy z każdej wypłaty na podstawie wyroku sądowego. Czasami istnieją również inne zasady dotyczące nakazów alimentacyjnych, które łączą alimenty na dziecko i alimenty dla byłego małżonka.